Sıcak Su ve Kızgın Su Kazanları - Katı Yakıtlı Sistemler
Hareketli Izgaralı Sistemler

Ülkemizde son yıllarda gaz ve sıvı yakıt fiyatlarının yükselmesi ve ürün birim maliyetlerinde yakıt maliyet yüzdesinin çok yüksek seviyelere çıkması, üreticileri alternatif yakıtlı enerji santralleri düşünmeye zorlamaktadır. TETA yakıtın yüklenmesinden kül ve cürufun alınmasına kadar tam otomatik sistemi ile üreticilere ucuz yakıtla ekonomik ve yüksek verimli çözümler sunmaktadır. Hareketli ızgara sistemi sayesinde yüksek yanma verimi, otomatik cüruf toplama ve efektif toz toplama sistemleri ile hava kalitesi koruma yönetmeliğinin öngördüğü değerler rahatlıkla sağlanmakta üreticiye temiz, verimli ve ucuz enerji üretimi olanağı sağlanmaktadır. Özel dizayn edilmiş ızgaralar ve ön yanma ocağı sayesinde odun, kömür, zımpara tozu, üretim artıkları ve biomass yakıtlar sorunsuz olarak yakılabilmektedir.

Katı yakıtlı sistemlerde uygulanan hareketli ızgaralı yakma sistemi sayesinde sistemde ısı ihtiyacına göre oransal çalışabilme imkânı ve yüksek verim sağlanmaktadır. Yanma tamamen hareketli ızgaranın da içine monte edildiği ön ocak içerisinde gerçekleşmektedir. Isı iletimi ön ocak içerisinde radyasyon, kazanda ise konveksiyon ile sağlanmaktadır. Yanma sonucu oluşan duman gazı kazan içerisinden geçer, çok siklonlu kurum tutucuda kurum partikülleri baca gazından ayrılır ve hava kalitesini koruma yönetmeliğinin izin verdiği baca gazı değerlerine uygun olarak bacadan atılır.

· Düşük yakıt maliyeti,
· Yüksek sistem verimi,
· İşletim kolaylığı,
· %0 - %100 arası oransal ayarlanabilen kapasite,
· Kömür, odun, talaş, zirai atık yakabilme imkânı,
· Elden değmeden yakıt yükleme ve cüruf boşaltma imkânı,
· 1.000.000 - 10.000.000 kcal/h kapasite aralığı
· PNÖMATİK PİSTONLU KADEMELİ KARŞI AĞIRLIKLI YÜKLEME KAPAĞI
· SABİT MEYİLLİ HARAKETLİ IZGARALI YAKMA SİSTEMİ
· YANMA VERİMİNİ ARTTIRAN SU BORULU ÖN OCAK SİSTEMİ
· OTOMATİK KÜL BOŞALTMA SİSTEMİ
· YÖNETMELİĞE UYGUN BACA GAZI DEĞERLERİNİ SAĞLAYAN ÇOK SİKLONLU KURUM TUTUCU
· ANAHTAR TESLİMİ SICAK SU KAZAN DAİRESİ

Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Ürünlerimiz   |   Referanslarımız   |   Teklif Formu   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim

© 2008 - TETA Kazan Makina İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Toplam Ziyaretçi

116.812 Kişi